IPCRG'nin Araştırmalar Konusundaki Görüşleri

 

IPCRG birinci basamak sağlık hizmetlerinde solunum yolları sorunlarına ilişkin araştırmalar düzenleyen, teşvik eden ve destekleyen bir gruptur. Yerel olduğu kadar, global olarak da bilgi üretimine katkıda bulunmayı ve bu alan uzmanlaşmış bir araştırma kapasitesi geliştirmeyi hedefler.

Öncelik gelişmekte olan ülkelerde de uygulanabilir araştırmalar aracılığıyla birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunlara işaret etmektir. Bu bağlamda, mevcut deneyim ve uzmanlıklarıyla araştırmacıların bu sürece katkıda bulunmaya davet eder.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde sık karşılaşılan astım, alerjik rinit, KOAH ve infeksiyonlar gibi sorunları öncelikle ele alan ve bu sorunların önleme biçimlerini, tanı ve yönetim süreçlerini ve sigara bıraktırma gibi yüz güldürücü girişimlere ilişkin konuları ele alır. Hasta merkezli bakımı ele alan yaklaşımların incelenmesi öncelikli ilgi alanımızdır. 

Araştırma yapmak ya da araştırma projelerine katkıda bulunmak isterseniz lütfen Sn.  Prof. Dr. Hakan Yaman ( hakanyaman@akdeniz.edu.tr ) ile temas kurunuz.

IPCRG'nin  Araştırma Öncelikleri Aşağıda verilmiştir:

  • Astım:

IPCRG astım bakımında gelişmeleri desteklemek için gelecekteki araştırmaların öncelikleri olarak sekiz alanı tanımlamıştır. Bazı alanlarda, klinik çalışmalarda yatırım şu anki yeni tedaviler ve yönetim stratejilerinin gerçek olarak ne kadar iyi çalıştığını araştırmak için gerekecektir. Diğer alanlarda, daha denenmiş yaklaşım, hem hastaların hem de hekimlerin ne kadar motive olduğunu öğrenmek için açıklayıcı ve tanımlayıcı çalışmayı içererek gereksinilecek astım bakım standartlarını geliştirmektir.

 

  • Sigara Bıraktırma:

  • KOAH:

Glasgow’daki Eylül 2000 IPCRG Araştırma toplantısı aşağıdaki araştırma sorularını ileri sürmüştür: 

- Klinik uygulamada kullanılmak üzere KOAH’da girişimlerin sonuç ölçeklerini geliştirmek

- Akut alevlenmelerde geçerli girişim

- Kendi kendine yönetim dahil optimum yönetim KOAH’da sonuçları iyileştirir mi?

- Ülkeler ve hastalıkların genişletilmiş bir açılımında tanısal anketin geçerliliğini test etme

-Akciğer fonksiyonları sık izlem ve değerlendirilmesinin KOAH’da hastalık yönetimi ve sonucunu değiştirip değiştirmediğini araştırma

- Birinci basamakta spirometri kullanımı nasıl en iyi hale getirilebilir?

 

  • İnfeksiyöz hastalıklar

- Toplumdan edinilmiş pnömoni

- Akut öksürüğün yönetimi

  • Gelişmekte olan ülkeler için sorular

- Akut solunum yolu infeksiyonu

- Akciğer tüberkülozu

- SARS

  • Alerjik rinit

- Rinitin sınıflandırılması gerekli tedaviyi belirler ancak, çeşitli kaçınma önlemlerinin etkinliğini açıklamak için daha ileri araştırmalar gereklidir.                                                              

- Rehberlerin uygulanabilirliği ve bunun gerçekten klinik uygulama ve sonuçları iyileştirip iyileştirmediği konusunda sorular artar.