- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD'ı yeni bir Yüksek Lisans programı. Ayrıntılı bilgi için: www.ailehek.org