IPCRG birinci basamak solunum sistemi konularında ilgili birinci basamak hekimleri için bir organizasyon olarak rol oynayan bir birinci basamak bakım grubudur.

Amacımız ulusal bilgi ağımızı kullanmaktır:

  • Toplumsal ortamlarda araştırmalar yürütmek;
  • Birinci basamak profesyonelleri için yol gösterici kanıta dayalı rehberler üretmek ve
  • Eğitim programları geliştirmek.