Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Har du forslag til aktiviteter eller ønsker å delta, ta kontakt med oss på mail:

anders.ostrem@outlook.com

 

Medlemsbrev august 2011
2011-08-01
 Medlemsbrev mai 2011
2011-05-01
 Medlemsbrev april 2011
2011-04-01
 Medlemsbrev januar 2011
2011-01-01
 Medlemsbrev november 2010
2010-11-01
 Medlemsbrev september 2010
2010-10-01
 Medlemsbrev mai 2010
2010-06-01
 Medlemsbrev februar 2010
2010-03-01
 Medlemsbrev Oktober 2009
2009-10-01
 Medlemsbrev August 2009
2009-08-01
 Medlemsbrev Mai 2009
2009-05-01
 Medlemsbrev Januar 2009
2009-01-01
 Medlemsbrev september 2007
2007-10-26
 Medlemsbrev mars 2005
2005-04-07
 Medlemsbrev september 2004
2005-03-10
 Årsmelding 2004
2004-11-30
Årmsøte ble holdt i Trondheim 19 November 04 på NOVA kurs og konferanse. Årsmelding og regnskap ble godkjent av Årsmøte og nytt styre ble valgt. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Se mer informasjon om styre 2004-05 under Organisasjonsmenyen.  
Årsmelding for Lunger i Praksis 2003.
2003-04-04
 Årsmelding for Lunger i Praksis 2002.
2002-04-28
 Årsmøte 2001
2001-04-27
 
 
  • No labels