Child pages
  • Sağlık Çalışanları için Kaynaklar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Solunum sistemi sorunlarının yönetiminde birinci basamak için yeni uluslar arası rehberler

IPCRG birinci basamakta kronik solunum yolu hastalıklarının yönetimi için rehberler yayınlar.

GINA, GOLD ve ARIA uluslar arası rehberler grubu tarafından hazırlanan rehberler memnuniyetle karşılanmıştır.

Birinci basamağın rolünü tanımlama
İngiltere ve Hollanda’da Astım ve ya KOAH’lı hastaların %85’i aile hekimleri tarafından yönetilmektedir. Aile hekimlerinin hastalarıyla uzun süredir tanışıyor olmaları nedeniyle, bu içimde  ronik sorunların yönetiminde son derece başarılı olmaktadırlar.  Bu nedenle aile hekimlerinin solunum yolu sorunları gibi kronikleşme eğilimi fazla olan sağlık sorunlarına yönelik eğitim almaları ve gerekli enstrümanlarla donatılmaları son derece önemli olmaktadır.

Yeni tanısal enstrümanlar
IPCRG'nin birinci basamak sağlık hizmetleri sırasında rehberlik etmek için yeni enstrümanlar ve araçlar geliştirme arzusu içindedir. Dr Mark Levy ‘nin söylediği gibi "hastalar bize solunum sıkıntısı ve öksürük gibi yakınmalarını anlatır ve uygun tedavilerin seçiminden önce bu yakınmalara neden olan şeyi doğru tanımlamak bizim işimizdir”. Doğru olmayan tedavi yetersiz ya da aşırı tedaviye neden olur ve hasta hekim ilişkisinde güveni sarsar.

Kanıta Dayalı mı?
IPCRG ve GPIAG'in Primary Care Respiratory Journal’de yayınlanmış rehberler, tümüyle kanıta dayalıdır.

Düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler için uygunluk

Rehberler farklı ülkelerdeki mali, zaman, donanım ve mevzuat çeşitliliğine uyarlanmış ve ilgili sorunların nasıl kanıta dayalı olarak çözülebileceğini bildirmektedirler.

Rehberlerin İngilizce versiyonlarına Science Direct bağlantısıyla ulaşılabilir. http://www.thepcrj.org/journ/guidelines.php

Bu rehberlerin Türkçe versiyonlarına www.ailehek.org sayfasından ulaşılabilir.

 
 
  • No labels