Child pages
  • UBBSG-TR nedir?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IPCRG birinci basamak solunum sistemi konularında ilgili birinci basamak hekimleri için bir organizasyon olarak rol oynayan bir birinci basamak bakım grubudur.

Amacımız ulusal bilgi ağımızı kullanmaktır:

  • Toplumsal ortamlarda araştırmalar yürütmek;
  • Birinci basamak profesyonelleri için yol gösterici kanıta dayalı rehberler üretmek ve
  • Eğitim programları geliştirmek.
 
 
  • No labels