Child pages
  • Årsmøte 2001
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2001-04-27

 Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer

Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group (IPCRG).

 

Velkommen til Lunger i Praksis !

Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for astma og kronisk obstruktiv lungesykdom har tatt initiativ til dannelse av et nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer. Stiftelsesmøtet ble holdt i Oslo 8 og 9.4.2000 og det er nå over 150 allmennpraktikere i gruppen. Det er dannet et styre med regionale kontakter i samtlige helseregioner.

Mål for Lunger i praksis:

1.    Bedre omsorgen for pasienter med astma og kronisk obstruktiv lungesykdom i allmennpraksis

2.    Ved kurs og andre former for opplæring å øke helsepersonels kunnskaper om lungesykdommer.

3.   Inspirere til forskning og utvikling på emnet lungesykdommer utenfor sykehus.

4.    Lage et møtested for leger med interesse for lungesykdommer

5.    Organisere konferanser og møter om emnet

6.    Øke allmennpraktikerens innflytelse i diskusjoner om nasjonale retningslinjer  for lungesykdommer.

Siden gruppen ble stiftet har det vært en svært stor interesse og aktivitet.

 

1. KURSAKTIVITET/ RØYKAVVENNING.

Vi har  hatt en målsetting om kurs i røykavvenning. Første regionale kurs ble holdt på Holmen Fjordhotell 24-26 august. Vi har også hatt kurs i Oslo og planlegger nå kurs i Harstad og Bergen i februar 2001.
Disse kursene vil bli annonsert i Tidskiftet, samt invitasjon pr brev til legene i disse regionene.

2. LEGEFORENINGENS RØYKAVVENNINGSPROGRAM: Den nye dataversjonen presenteres på kursene våre og vil bli subsidiert av oss mot at medlemmene melder seg på til evaluering av programmet i praktisk bruk. Programmet er blitt imponerende bra.

 3. INTERNASJONALE KONTAKTER:  Lunger i Praksis er representert i  International Primary Care Respiratory Group (IPCRG). Dette er en interesseorganisasjon for allmennleger over hele verden med interesse for lungesykdommer. Sekretariatet er  koordinert under den Engelske gruppen som fra før har et velordnet sekretariat. Deres hjemmeside kan anbefales på www.gpiag-asthma.org
Det er også kontakt mellom de nordiske gruppene og det planlegges en nordisk konferanse i Lund i mai 2001.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte undertegnede på

Tlf: 22253165

Fax: 22253165

e-mail ; anders.ostrem@os.telia.no

 

Vennlig hilsen

Anders Østrem

Spes. Allmennmedisin.

 
 
  • No labels