Child pages
  • Medlemsbrev september 2004
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2005-03-10

Medlemsbrev september 2004.

 

Kjære medlem,

Tiden går og det er stor aktivitet i Lunger i Praksis etter at leder Anders Østrem har overtatt presidentvervet i IPCRG, International Primary Care Respiratory Group. Samtidig er ikke engasjementet her i hjemme blitt redusert. Vi jobber mot målsetting om å sette lungesykdommer, som nå seiler opp som nummer 1 i mortalitets statistikken, på dagsorden.

Det siste året har det vært mye fokus på å få etablert web side. Vi ønsker å oppdatere siden jevnlig med nyttig informasjon til dere. Besøk siden og gi oss forslag til forbedringer. Du finner oss på www.lungeripraksis.no.

I november arrangeres nytt emnekurs i samarbeid med LHL, Verdens KOLS dag 2004. Dette begynner som et stort allmøte på torvet i Trondheim torsdag formiddag 18 november, selve kurset begynner kl. 18.00. Denne gangen vil det være bred deltagelse både fra sykehus og allmennpraksis. Vi har jobbet frem et spennende program som skulle favne alle. Årsmøte i Lunger i Praksis er også lagt til kurset. Vi regner med stor deltagelse, har du ikke mottatt invitasjon i posten, så ta kontakt eller besøk vår hjemmeside hvor du finner program og mulighet for online påmelding.

Ellers er Lunger i  Praksis engasjert i forskjellig prosjektarbeid innenfor lungefaget i allmennpraksis. Vi jobber mot fortsatt utvikling av Lungen, datastøtteverktøy i allmennpraksis. Vi har vært sentrale aktører i utarbeidelsen av handlingsprogram innen røykeavvenning. Vi er midt i datainnsamlingen i et KOLS prosjekt i allmennpraksis med screening av røykerne og tidlig identifisering KOLS pasienter. Vi jobber også med å etablere en ressursgrupper innen røykavenning på fylkesbasis, hvor også medarbeideren har en sentral rolle. Hvis noe av dette virker interessant for deg må du gjerne ta nærmere kontakt. Vi ønsker også interesserte allmennleger med i styret.

Internasjonalt jobber vi nå sterkt innenfor IPCRG. Det er mye å gripe fatt i, i en såpass ung organisasjon. Dere har vel lagt merke til ny layout på fagtidskriftet vårt, Primary Care respiratory journal. Denne sendes ut til alle medlemmer av Lunger i Praksis. De som har oppgitt rett e-post adresse har mottatt jevnlig medlemsbrev også. Det er av stor betydning at medlemsregisteret er oppdatert, og ved hver utsendelse får vi flere i retur. Husk å holde oss oppdatert.

En ny verdenskongress er under planlegging i Oslo i 2006, Respiratory Disease in Primary Care, Quality of care. Det blir stor deltagelse fra hele verden, og det vil bli en unik mulighet til å møte kollegaer fra hele verden. Under kongressen i Melbourne fikk vi stor innsikt i hvordan SARS epidemien ble håndtert av allmennleger fra Singapore. Oslo Plaza hotell er reservert, så hold av datoen 8-11 juni 2006.

 

 

Anders Østrem

leder Lunger i Praksis  

 
 
  • No labels