Child pages
  • Medlemsbrev mars 2005
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2005-04-07

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer

Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group

Leder Anders Østrem , Gransdalen legesenter, 1054- Oslo, tel 22902620

 

Medlemsbrev mars 2005.

Kjære medlem,

Det er mye aktivitet og stort engasjement i Lunger i Praksis. 2005 kommer til å bli et år med flere store utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har klart å markere oss i miljøet, og er blitt en organisasjon man regner med. Vi er avhengig av aktive og engasjerte medlemmer som kan gjøre oss gode. Gi oss tilbakemelding på hva vi jobber med, hva vi skal engasjere oss i og hvor vårt fokus skal ligge. Ta gjerne kontakt, vi ønsker en åpen dialog med våre medlemmer.

Årsmøte i 2004 ble holdt i Trondheim, i sammenheng med emnekurs i tungpust og markering av Verdens KOLS dag. Vi hadde kurset på nyoppussete NOVA kurs og konferansesenter. Verdens KOLS dag ble arrangert i samarbeid med LHL i Trondheim og vi hadde møte for brukere og helsepersonell i den anledning. Vi hadde full sal. Engasjementet var stort hos brukerne. KOLS er en sykdom som det fremdeles er mye usikkerhet om blant folk.

Vi hadde også god deltagelse på vårt årsmøte, 2 nye medlemmer er valgt inn i styre, Terje Grimstad fra BHH i Hydro Porsgrunn har ansvar for feltet forebyggende helse i bedriftene og Dagrun Skylstad allmennlege fra Bergen som vara innen røykeavvenningsarbeid. Det er også etablert et eget fagråd i LiP, dette vil fungere mer som en høringsinstans i faglige spørsmål.

Det er planlagt nytt emnekurs i slutten av august med fokus på tungpust.

Vi vet at mange medlemmer allerede er inne på vår web side, www.lungeripraksis.no 

Denne siden oppdateres jevnlig av sekretariatet. Vi ønsker gjerne at dere kommer med innspill på siden. Er det temaer dere ønsker større fokus på, ta kontakt. Vi er positive til innspill. Nytt på siden nå er ”presseklipp”, her vil vi legge ut kopier av saker LiP har markert seg med i media. Denne er under utarbeidelse og er ikke helt ferdig enda, men man vil få et godt inntrykk allerede nå. Her kommer det mye spennende fagpolitisk stoff.

Det har vært jobbet mye med å få etablert et nettverk av allmennleger og medarbeidere med fokus på røykavenning og implementering av handlingsplan for røykavenning på fylkesbasis. Første møte i arbeidsgruppen ble holdt under emnekurset i Trondheim. Flere leger og medarbeidere har vist interesse, og flere trengs. Neste møte blir holdt under Nordisk kongress i Helsingør (se lenger nede samme side), og interesserte allmennleger kan ta kontakt med sekretariatet. Dette er et prosjekt vi kommer til å satse på videre fremover. Her er det mange sårt tiltrengte helsekroner å spare.

Internasjonalt kommer Lunger i Praksis til å markere seg som gruppe under Nordisk kongress i Helsingør. Det er den 3’dje nordiske kongress i allmennmedisin med fokus på lungesykdommer. Flere av de norske deltagere stiller med abstracts og innlegg. Her er det mulig å knytte kontakter med skandinaviske allmennleger med like interesser i et hyggelig miljø. Vi kjenner alle den åpne danske gjestfriheten. For mer info se www.naml.dk

Den 3’dje internasjonale verdenskongressen som holdes i Oslo 8- 11 juni i 2006 nærmer seg med stormskritt for oss i ledelsen. Lunger i Praksis er vertskap og vi regner med massiv deltagelse opp mot 700 stykker på Oslo Plaza som er venu for konferansen. Du kan få mer informasjon om kongressen og programmet ved å besøke kongressens hjemmeside på www.theipcrg.org/oslo2006 . Meld dere på ”mailing” listen og få oppdatert informasjon om kongressen rett hjem på e-post. Det har vært stor internasjonal interesse for kongressen og tema i år er Respiratory Disease in Primary Care- Quality of care. Det er foredragsholdere av internasjonal klasse på alle sesjoner og deltagere fra hele verden. Her blir det mye inspirerende på alle plan å være med på. Hold av datoene allerede nå.

Vi har mange trofaste medlemmer som finner nytte av å være medlem i Lunger i Praksis. Vi har redusert kursavgift på våre emnekurs. Vi profilerer astma og KOLS og andre lungesykdommer utad både politisk og faglig, nasjonalt og internasjonalt. 4 ganger per år mottar våre medlemmer Primary Care respiratory journal. Dette som en del av at vi er en nasjonal gruppe under IPCRG, International Primary Care Respiatory Group. Medlemmene har også anledning til vederlagsfritt og motta ppt filer til undervisning i smågrupper lokalt innen lungesykdommer (se vår hjemmeside). For å kunne opprettholde dette nivået er vi avhengig av at dere betaler medlemsavgift på kr. 50. Det er fint at flere velger å betale for flere år av gangen. Vedlagt finner dere skjema med oppdatering av medlemsbasen. Vi ønsker e- post adresse på flest mulig for å kutte i kostnadene. Benytt også giro for innbetaling av medlemsavgift. Er du usikker om du har betalt, ta kontakt. Vi er nå nødt til å stryke dårlig betalere fra medlemslisten!

 

Adresser – hvordan kontakte Lunger i Praksis:

Lunger i Praksis                          

Gransdalen legesenter

1054 Oslo

Tlf 23 22 09 88 (kun betjent noen dager i uken)

Fax 23 22 09 89

E post: lungeripraksis@sensewave.com

 

Med vennlig hilsen

Anders Østrem

Leder

 

 

 

 
 
  • No labels