Child pages
  • Medlemsbrev september 2007
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2007-10-26

                                                                                     Oslo september 2007.

Kjære Kollega,

 

Vi er midt i en travel høsttid og det skjer mye om dagen. Her kommer en liten oppsummering om aktiviteter som har skjedd og planer for høsten 07 og våren 08.

 

Kliniske emnekurs.

Vi arrangerte klinisk emnekurs i Trondheim i april og Bergen i august. Totalt var det hele 245 leger og helsepersonell som deltok. Målet var at det skulle være et praktisk kurs med mye interaktiviet og det ble det til gangs. Mange gode diskusjoner og utvekslinger av tanker. Vi håper at mange fikk klarhet i både nye retningslinjer og hvorfor spirometri er viktig!

I 2008 vil vi gjennta mye av det samme og i utgangspunktet har vi to emnekurs på planen. Vi kommer tilbake til dato og sted etterhvert.

 

Årsmøte i Lunger i Praksis.

Årsmøte i Lunger i Praksis ble avholdt i Bergen under emnekurst. Det var valg av styre og resultatet ble som følger:

Leder: Anders Østrem

Leder Fagrådet: Svein Høegh Henrichsen.

Leder ”Lungen” : Arnulf Langhammer

Leder røykavvenning: Jørn Gronert  vara: Dagrun Skylstad

Leder forskningsnettverk: Ola Storrø  vara: Torbjørn Øien

Representanter fra helseregionene:

            Nord: Anita Jacobsen og Knut Weisser Lind

            Vest: Stein Arve Lønning

            Sør: Siri Solberg

            Øst: Beraki Gehzai.

Det ble også diskutert en rekke prosjekter og kort nevnes:

PCRJ:

            Vi ønsker fortsatt å sende ut tidskriftet til våre medlemmer. Håper dette er et tilbud magne syntes er bra.

Lungen:

            Datastøtteverktøyet vi har jobbet med i noen tid nærmer seg nå et konkret mål. Vi har forenklet dette betydelig og håper det kan være et nytting hjelpemiddel i diagonse og oppfølging av lungepasientene.

Forskning i allmennpraksis.

            Vi har over tid jobbet mot instituttene for å opprette stillinger øremerket lungeforsking i allmennpraksis. I høst blir det inngått avtale med Institutt for allmennmedisin i Oslo om en stipendiat stilling.

Internasjonal virksomhet.

            Kontakten med IPCRG er som tidligere god. Tiden nærmer seg nå for neste IPCRG world Congress som finner sted i Sevilla i Spania i mai 2008. Tradisjonen tro håper vi Norge vil markere seg med mange deltagere. Målet er over 50, noe vi ser vi kan nå. Vi har innsett at vi ikke makter å arrangere reisen til kongressen selv men vil, som ved siste Nordiske kongress oppfordre sponsorer til å invitere våre medlemmer. Siste nytt om kongressen kan du finne på nettsidene: www.ipcrgsevilla.org

Lokale grupper/presentasjonskurs.

            Høsten 2007 og våren 08 vil vi også satse på økt lokal aktivitet. For å stimulere kolleger til å involvere seg i foredrag lokalt ønsker vi invitere til presentasjonsteknikk seminar i januar 08. Vi jobber med programm men dersom du er interessert ta kontakt med Anders på andersostrem@c2i.net  Vi ønsker å bruke ressurser på de som melder sin interesse og som del av dette vil det også kunne bli aktuelt med deltagelse på utenlandskongresser (for eksempel i mai 08...)

 

Oppdatering av medlemsregister.

I løpet av høsten 07 vil vi gå igjennom medlemsregisteret og dersom vi ikke har registert innbetaling fra deg vil du få en giro. Håper alle vil fortsette medlemskapet – dersom du mener du har betalt ta kontakt på lungeripraksis@sensewave.com så får vil ordnet saken.

 

Webredaktør.

Det er med stor glede vi kan melde om at vi nå har fått Beraki Gehzai til å ta ansvar for hjemmesidene våre. De har vært vår konstant dårlig samvittighet siste år og vi håper en oppdatering vil gjøre at de blir aktivt brukt av alle medlemmer og andre som har intersse for lungefaget. Så følg med www.lungeripraksis.no

 

Vennlig hilsen

Anders Østrem

Leder. Lunger i Praksis

 
 
  • No labels