Child pages
  • Medlemsbrev september 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2010-10-01

Kjære Kollega.

Sommeren kom og gikk....men snart snur sola igjen!

Kliniske emnekurs – Trondheim 4-6 november 2010.

Invitasjon til kurset i Trondheim skal nå ha gått ut til alle, både pr mail og brev. Vi har stor tro på at kurset skal være nyttig – i tilegg vil vi dekke en rekke områder innen tungpust. Som vanlig vil vi også ha egen paralellsejon for hjelpepersonell.  

Dersom du ikke har medlt deg på – gå inn på: www.congrex.no/tungpust  - ta med hele kontoret for noen fine dager i Trondheim!

 

Nordisk allmennmedisinsk lunge forum (NALF)

Etter flere år med godt samarbeid mellom de nordiske nettverkene har vi nå formalisert samarbeidet og begynt å jobbe konkret med prosjekter. Det første resultatet blir et kurs for allmennleger fra Norden i København i mars 2011 – mer informasjon kommer!!

Nordisk allmennmedisinsk lungekongress, Bodø 5- 8. mai 2011.

I 2011 er det vår tur å arrangere den nordiske kongressen i lungemedisin.  Vi har valgt Bodø som et spennende sted og er i full gang med programmet. Som vanlig vil det være et bredt program med fokus på alle aspekter innen lungemedisin – astma, allergi, kols, infeksjoner og røykavvenning. Alt fra en allmennmedisinsk synsvinkel.  Kongressen er søkt godkjent for timer så kryss av i avtaleboken i dag!! Mer informasjon kommer.

 

IPCRG scientific meeting, Amsterdam 26 – 27. mai 2011.

IPCRG vil i 2011 arrangere et forskningsmøte i Amsterdam der forskning fra allmennpraksis blir lagt frem. Det vil også være muligheter til å presentere forskingsideer og diskutere dette med kolleger fra andre land.  Møte er først og fremst for de som forsker eller som ønsker å begynne å forske men vil også være interessant for allmennleger med interesse i lungemedisin.

 

Ha en fortsatt riktig god høst!

 


Vennlig hilsen

Anders Østrem

Leder. Lunger i Praksis

 
 
  • No labels