Child pages
  • Medlemsbrev november 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2010-11-01

Kjære Kollega.

 

Kliniske emnekurs – Trondheim 4-6 november 2010.

Kurset i Trondheim ble svært vellykket!  Hele 125 deltagere og vi hadde flere paralelle sesjoner. Det var gode diskusjoner og stor deltagelse fra salen.  Det er helt klart at kurs der vi tar inn både astma, kols, hjertesvikt og allergi er populære.  Vi tenker oss mulighet for å utvide både tema og tid mer – følg med i 2011.

 

Årsmøte Lip 2010.

Under kurset i Trondheim ble også årsmøtet avholdt. Referat og årsrapport finner du på hjemmesidene.  Det ble gode diskusjoner under årsmøtet og foruten de ”vanlige” sakene (kurs, forskning etc) ble det enighet om ekstra satsning for å få med nye unge medlemmer.

 

Nordisk allmennmedisinsk lungekongress, Bodø 5- 8. mai 2011.

I 2011 er det vår tur å arrangere den nordiske kongressen i lungemedisin.  Arbeidet med programmet er godt underveis og vi har søkt kongressen for tellende timer. Vi håper på godt oppmøte og lokale medlemmer er utpekt til konsulenter for den sosiale delen, noe vi forventer oss mye fra!!

 

IPCRG scientific meeting, Amsterdam 26 – 27. mai 2011.

Vi jobber med å få støtte til å sende noen norske leger til møtet. Ta kontakt med undertegnede dersom du er interessert.

 

Kliniske råd.

Oppdatering av kliniske råd pågår for fult og vi forventer flere ferdige før jul (spirometri og kols) – gi beskjed dersom du ønsker dette tilsendt.

 

 

Vennlig hilsen

Anders Østrem

Leder. Lunger i Praksis

 
 
  • No labels