Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og Kols. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og Kols pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

 

 

Vi har åpnet Facebookside, følg oss der for oppdatert informasjon om kursene.

Lungedagene

ble avholdt 7. til 10. November 2018Over 100 deltagere kunne glede seg over ny og nyttig kunnskap.

2019 i Oslo onsdag 6. – lørdag 9. november

Påmelding: LUNGEDAGENE

To emnekurs: Allergi og astma hos barn (pediatri) og Kols (Lungesykdommer). Samtidig kurs innen lungesykdommer for medarbeiderne.

Kopi av foredragene vil bli lagt ut på Facebooksiden og på https://drive.google.com/drive/folders/1UeFf_tyO6RwaydhcJT1n6mtCYQ8C2I3l

legekontorets medarbeidere.


Kurslederne tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger:

Anita Jakobsen - anorakken@gmail.com                   

Knut Weisser Lind - kwlind@online.no


Våren

2018

2020 arrangeres Emnekurs i lungemedisin i Trondheim

Program og påmelding kommer senere


IPCRGs VERDENSKONGRESS fant sted i Porto, Portugal 2018

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/  Twitter: @IPCRG

Flere fra Lunger i praksis var tilstede. Neste verdenskongress kommer i 2020. Ta kontakt om du er interessert og ikke har mulighet til å søke fond om støtte!

 

 

Ressurser:

Astmaveilederen

CCQ.nl

CAT:   kolstest.no 

Astma Kontroll Test

 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

Column
width2%
 


Column
 


...