Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group       

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og Kols. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og Kols pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

 

 

Vi har åpnet Facebookside, følg oss der for oppdatert informasjon om kursene.

Lungedagene 2018 blir avholdt 7. til 10. November 2018

Følg Facebook eller nettsiden for program og påmelding

8. til 11. November ble Lungedagene 2017 avholdt i Oslo på Thon Hotel Opera med over 120 deltagere!

To emnekurs: Allergi og astma hos barn (pediatri) og Kols (Lungesykdommer). Samtidig kurs innen lungesykdommer for medarbeiderne.

Kopi av foredragene ble fortløpende lagt ut på Facebooksiden


Kurslederne tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger:

Anita Jakobsen - anorakken@gmail.com                   

Knut Weisser Lind - kwlind@online.no


Emnekurs i lungemedisin i Bergen 8.-10. mars 2018

Emnekurs våren 2018 blir arrangert i Bergen 8. til 10. Mars

Program og Påmelding

 


IPCRGs Neste VERDENSKONGRESS finner sted i Porto, Portugal 2018

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/  Twitter: @IPCRG

Ta kontakt om du er interessert og ikke har mulighet til å søke fond om støtte!

 

 

Ressurser:

Astmaveilederen

CCQ.nl

CAT:   kolstest.no 

Astma Kontroll Test

 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

 
 
  • No labels