• Linked Applications
    Loading…

Lunger i Praksis

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og KOLS. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og KOLS pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

 

Emnekurs i lungemedisin i Bergen

10 – 12 mars 2016 arrangerer emnekurs i lungemedisin (16t)

Sted: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen

Det blir egen undervisning for medarbeidere

Program og Påmelding

Arrangør er Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols og Lunger i praksis

 

LUNGEDAGENE 2015 Var en suksess!

4. til 7. November ble Lungedagene 2015 avholdt i Oslo på Grand Hotel

To emnekurs innen pediatri og Lungesykdommer med over 100 allmennleger. Kurs ble også avholdt for medarbeiderne.

Kurslederne tar gjerne imot tilbakemeldinger:

Anita Jakobsen - anorakken@gmail.com                   

Knut Weisser Lind - kwlind@online.no 


IPCRG forskningsmøte og forskerskole, Singapore 2015

The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG)arrangerte forskningsmøte og forskerskole i Singapore fra 28. til 30. mai 2015. 


IPCRGs verdenskongress 2014

21.-24. Mai 2014 ble IPCRGs 7. verdenskongress avholdt i Athen 

En flott gruppe fra Norge var tilstede på dette store store arrangementet med over 1000 delegater.

Neste verdenskongress blir i Amsterdam 2016

 

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/ 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

 
 
  • No labels