• Linked Applications
    Loading…

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og KOLS. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og KOLS pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

 

Påmelding til Lungedagene 2016 er åpnet!

Påmelding og informasjon

9. til 12. November blir Lungedagene 2016 avholdt i Oslo på Thon Hotel Opera

Vi kan by på to emnekurs: Emnekurs allergi og astma hos barn (pediatri) og Emnekurs KOLS (Lungesykdommer).

Vi har samtidig kurs innen lungesykdommer for medarbeiderne 10. november kl 1800 til 12 november kl 12.45

Kurslederne tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger:

Anita Jakobsen - anorakken@gmail.com                   

Knut Weisser Lind - kwlind@online.no 

 

 

 

Emnekurs i lungemedisin i Bergen

70 deltagere hadde gleden av å delta på emnekurs i lungemedisin (16t) 10 – 12 mars 2016

Emnekurs våren 2017 blir arrangert i Trondheim


IPCRGs Verdenskongress ble holdt i Amsterdam 2016

En fin gruppe fra Lunger i praksis deltok. Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/ 

 

IPCRG forskningsmøte og forskerskole, Singapore 2015

The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG)arrangerte forskningsmøte og forskerskole i Singapore fra 28. til 30. mai 2015.

 

 

 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

 
 
  • No labels