Lunger i Praksis

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og KOLS. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og KOLS pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer! Innmelding gjøres online HER

 

Klinisk Emnekurs i lungemedisin i Trondheim 2015

Hold av dagene 5.-7. mars, da arrangeres klinisk emnekurs fra torsdag kveld til lørdag formiddag

Det vil også bli eget kurs for medarbeidere.

Kurset er godkjent med 16 timer

Påmelding gjøres HER

Spørsmål kan rettes til kursleder Anders Østrem anders.ostrem@outlook.com

 

IPCRG forskningsmøte og forskerskole, Singapore 2015

The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) vil i 2015 arrangere et forskningsmøte og forskerskole i Singapore fra 28. til 30. mai 2015.  Lunger i praksis vil, etter søknad, vurdere reisestipend til forskere som ønsker å delta på møtet.  Forutsetningen for å få støtte er at man sender inn abstract og har ønske om å delta på både forskningsmøtet og forskerskolen.  

Møte vil også være av interesse for allmennleger som har interesse i lungemedisin. Dersom det er flere som ønsker å delta vil Lunger i Praksis arrangere en fellestur.

Ta kontakt på anders.ostrem@outlook.com  ved interesse. 


LUNGEDAGENE 2014 Var en suksess!

12. til 15. November ble Lungedagene 2014 avholdt i Oslo på Thon Hotell Opera. 

To emnekurs med over 100 allmennleger.

Kurs ble også avholdt for medarbeiderne.

Lungedagene 2015 blir avholdt på ærværdige Grand Hotel i Oslo 4. -7. November 2015


IPCRGs verdenskongress 2014

21.-24. Mai 2014 ble IPCRGs 7. verdenskongress avholdt i Athen 

En flott gruppe fra Norge var tilstede på dette store store arrangementet med over 1000 delegater.

Neste verdenskongress blir i Amsterdam 2016

Våren 2015 blir IPCRGs Scientific Meeting avholdt i Singapore

 

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/ 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

 
 
  • No labels