Lunger i Praksis

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og KOLS. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og KOLS pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
     

Vårkurs i Bergen 13-15. mars 2014


For program og påmelding: www.ccnorway.no/lungekurs2014

 

IPCRGs verdenskongress 2014

21.-24. Mai 2014 blir IPCRGs 7. verdenskongress avholdt i Athen 

Påmelding/info www.ccnorway.no/ipcrg2014/


LUNGEDAGENE 2013

Ble gjennomført 30. Okt - 2. Nov 2013 på hotell Royal Christiania i Oslo

NFA`s referansegruppe for astma og kols og Lunger i praksis hadde gleden av å avholde Lungedagene 2013. Med 125 leger og 30 medarbeidere ble dette en suksess.

Lungedagene 2014 er allerede under planlegging. Foreløpig ser det til at arrangementet blir på Grand Hotel i Oslo i begynnelsen av november 2014.

 

 

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/ 

Lunger i Praksis tar gjerne imot nye medlemmer! Klikk her for å laste ned innmeldingsskjema.

 

  
Labels: